Sorteerregels PMD

Enkele jaren geleden startte Fost Plus met verschillende proefprojecten waarbij in bepaalde gemeenten meer soorten plastics werden toegelaten in de PMD-zak. Dat heeft als gevolg dat er vandaag verschillende scenario’s zijn voor de inzameling van PMD.

Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, of de afvalintercommunale waartoe uw gemeente behoort, zijn andere soorten plastic verpakkingen toegelaten in de PMD-zak. 

  • Bij de afvalintercommunales NET BRUSSEL, ECOWERF, INTERRAND, INVOCO, IOK, IVAREM, IVLA, IMOG, IVIO, IVVO, IVBO, IGEAN, IVAGO, INTERZA, LIMBURG.NET, INTADURA, HYGEA, AIVE, IPALLE, INBW, TIBI, BEP ENVIRONNEMENT en INTRADEL gelden de 'huidige' regels voor de inzameling van PMD. Die gelden ook in Antwerpen, Knokke-Heist, Aarschot en Sint-Genesius-Rode. 
  • In de gemeenten Marchin, FrameriesHannut en in alle gemeenten van de afvalintercommunale IMOG gelden specifieke P+MD-regels.
  • Nieuwe PMD-regels gelden voor de afvalintercommunale VERKO en IDM sinds 1 april 2019 en sinds 1 juni 2019 ook in volgende afvalintercommunales: MIWA, IBOGEM, IVM, MIROM, ILVA en IVOO.

Meer informatie over wat in jouw gemeente wel of niet bij het PMD hoort vind je op www.betersorteren.be 

Meer recycleren, dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee! Met de nieuwe sorteerregels zullen we nog meer verpakkingen inzamelen en recycleren. En dat betekent minder nieuwe grondstoffen, minder energie en minder CO2.

Aandachtspunten

  • De verpakkingen moeten goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.
  • Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8 liter.
  • Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt.
  • Maak geen plastic bidons vast aan de trekband waarmee de blauwe PMD-zak wordt dichtgebonden. 

 

Contacteer uw afvalintercommunale

Uw afvalintercommunale is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in uw gemeente. Op de website van uw afvalintercommunale vindt u meer informatie over ophalingen, inzamelpunten, recyclageparken en Kringwinkels.

Vul hier uw postcode in, en u krijgt meteen alle gegevens die u nodig hebt om uw afvalintercommunale te contacteren.

Veelgestelde vragen

Moet ik de verpakkingen uitspoelen vooraleer ze in de blauwe zak mogen?

Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Wanneer u het product volledig hebt opgebruikt, kunt u de verpakkingen sorteren zonder dat u ze nog verder hoeft te reinigen.

Mogen de doppen op de plastic flessen en flacons blijven zitten?

U mag de doppen op de plastic flessen en flacons laten zitten. Ze worden mee gerecycleerd. 

Waarom mogen verpakkingen die giftige of andere gevaarlijke producten hebben bevat niet in de PMD-zak?

Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben, en andere gevaarlijke producten zoals lak, verf, oplosmiddelen, zuren, pesticiden en insecticiden kunnen gevaarlijk zijn voor de mensen in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Raadpleeg uw gemeente of intercommunale om te weten hoe KGA bij u wordt ingezameld.

Wat is de betekenis van het Groene Punt-logo?

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Het betekent niet dat de verpakking automatisch selectief zal worden ingezameld en gerecycleerd. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd. Het betekent ook niet noodzakelijk dat u de verpakking in de blauwe PMD-zak mag aanbieden. Het Groene Punt-logo is dus geen sorteerlogo.

Waarnaar verwijzen de nummers in het driehoekje op plastic verpakkingen?

De nummers in het driehoekje verwijzen naar het soort plastic waaruit het product bestaat. Het nummer geeft echter niet aan of de verpakking bij het PMD hoort of niet. Verpakkingen met hetzelfde nummer (die dus uit hetzelfde soort plastic bestaan) kunnen niet altijd op dezelfde manier verwerkt of gerecycleerd worden. Per soort plastic bestaan er verschillende diktes en kwaliteiten die niet allemaal samen gerecycleerd kunnen worden. Vaak zijn deze verpakkingen (bakjes, schaaltjes, yoghurtpotjes, botervlootjes…) ook maar in kleine hoeveelheden beschikbaar op de markt waardoor de stroom niet geschikt is om te kunnen recycleren.

Als je wil weten of je verpakking bij PMD thuishoort, raadpleeg je dus best de sorteerregels voor PMD. Voor plastic verpakkingen geldt alvast dat enkel plastic flessen en flacons bij PMD horen.

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als afzonderlijke fractie uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde stroom terecht.

Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. U moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat u fout hebt gedaan.