Het Groene Punt

Op veel verpakkingen van producten die u dagelijks gebruikt, vindt u het Groene Punt-logo. Het logo geeft aan dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakking. De bijdrage van elke onderneming is gebaseerd op de hoeveelheid en de soort verpakkingen die ze op de markt brengt.

Groene Punt-Logo

Geen sorteerinstructie

Het Groene Punt-logo betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat. Het is evenmin een garantie dat de verpakking waarop het logo gedrukt is, gerecycleerd zal worden. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd.

Het Groene Punt-logo geeft ook niet aan waar de verpakking gesorteerd moet worden. Als u het logo op een verpakking terugvindt, wil dat dus niet automatisch zeggen dat u de verpakking bijvoorbeeld bij het PMD moet sorteren.

Een Europees logo

Het Groene Punt-logo vindt u op verpakkingen in heel Europa. Fost Plus maakt deel uit van PRO Europe (Packaging Recovery Organisations Europe), de koepelvereniging voor verpakkingsorganisaties die net als Fost Plus instaan voor de inzameling en recyclage van verpakkingen in hun land.

Alle organisaties van PRO Europe gebruiken het Groene Punt-logo. PRO Europe is verantwoordelijk voor het beheer van de licenties van het Groene Punt-logo en ziet erop toe dat het logo goed gebruikt word.