Duizenden festivalgangers sorteren makkelijker dankzij Fost Plus

Duizenden festivalgangers sorteren makkelijker dankzij Fost Plus

Fost Plus en het beroemde Dour Festival werken samen in een innovatief pilootproject om het sorteren van drankverpakkingen te vereenvoudigen. Het doel is duidelijk: beter sorteren om meer te recycleren. Elk jaar produceren de festivalgangers een berg afval, waarvan een groot deel kan worden gerecycleerd, mits het goed wordt gesorteerd.

Het proefproject houdt in dat er een sorteerband aanwezig zal zijn op de festivalweide, zichtbaar voor de festivalgangers. Hierdoor wordt het project zowel educatief als participatief. De samenwerking sluit volledig aan bij de missie van Fost Plus om de circulaire economie zo veel mogelijk te bevorderen evenals bij haar doelstelling om binnen de vijf jaar het aantal ton verpakkingsmateriaal dat buitenshuis wordt ingezameld te verdubbelen.

 

Beter sorteren om meer te recyclen

Elk jaar in juli komen tienduizenden festivalgangers samen op de festivalweide van Dour. Sinds meerdere edities houdt de organisatie zich naast de muzikale programmering ook steeds meer bezig met andere thema’s, waaronder milieu.

De organisatoren van het Dour Festival hebben daarom besloten om beroep te doen op de expertise van Fost Plus om een proefproject op te zetten rond afvalbeheer dat zal helpen om de plastic verpakkingen beter in te zamelen.

Om een betere sortering te verzekeren heeft Fost Plus een vereenvoudigde sorteerboodschap ontwikkeld die makkelijker te begrijpen zal zijn voor festivalgangers, en dan vooral ook door wie afkomstig is uit het buitenland en de strenge regels voor de PMD-stroom in België niet kent.

Concreet betekent dit dat er overal op de weide sorteerbakken zullen worden geplaatst, met als bijzonderheid dat ze geschikt zullen zijn voor blikjes en plastic flessen, maar ook voor plastic bekers, die massaal aanwezig zijn. Doelstelling: minder verspilling en meer recyclage. Recyclage van bekers is vandaag mogelijk zolang ze allemaal van hetzelfde plastic gemaakt zijn. Daarom vroeg het festival haar partners om slechts één soort beker van hetzelfde materiaal te leveren.

Bier is een natuurlijk product; voor ons als brouwer is duurzaamheid cruciaal. Voor elk festival zoeken we samen met de organisatoren naar een manier op maat om restafval te beperken. In dit geval hebben we het juiste type Jupiler-festivalbeker voorzien zodat die gerecycleerd kan worden. We zijn blij dat de bekers via dit project van Fost Plus een tweede leven zullen krijgen,” stelt Heleen Vanhoudt, CSR-Manager bij AB InBev.

"Dit initiatief past perfect in onze strategie van duurzame ontwikkeling, die erin bestaat om samen met onze partners Fost Plus en Dour 100% van onze verpakkingen tegen 2025 in te zamelen en te recycleren. Op Dour festival proberen wij op een interactieve manier met onze stand mensen aan te moedigen om te recycleren", aldus Koen Saels, Senior Manager Corporate Responsibility & Sustainability bij Coca-Cola.

 

Educatie en participatie ter plaatse

De kers op de taart is een sorteerlijn die op het festivalterrein opgezet zal worden om te verzekeren dat het door de festivalgangers gesorteerde afval inderdaad een tweede leven kan krijgen. In de praktijk zullen zakken met recycleerbaar afval worden geopend en zal duidelijk foutief materiaal worden verwijderd. Deze sorteerlijn, die zich op de weide zelf bevindt, zal zichtbaar zijn voor het grote publiek om zo een educatieve en sensibiliserende rol te spelen.

De gemengde stroom van flessen, blikjes en bekers wordt dan naar het gespecialiseerde sorteercentrum van de onderneming Vanheede gestuurd, waar het op basis van de samenstelling gesorteerd zal worden. "Met dit project tonen we als Fost Plus-partner opnieuw onze betrokkenheid en innovatieve aanpak in de hele inzamelings-, sorteer- en recyclageketen van plastic", legt Jürgen Desmedt, Business Unit Manager bij Vanheede, uit.

 

Een initiatief dat de ambitie van Fost Plus waarmaakt

Deze vereenvoudigde boodschap, gekoppeld aan eenzelfde type plastic bekers, zal een grotere deelname aan de sortering en een verhoogde recyclagegraad van het afval dat tijdens het festival wordt geproduceerd mogelijk maken. Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development bij Fost Plus legt uit: "Met dit proefproject willen we de ambitie van Fost Plus om alle verpakkingen te recycleren, waar ze ook worden gebruikt, waarmaken. Daarom wilden we samen met het Dour Festival een innovatieve oplossing testen voor het sorteren en recycleren van de bekers die in grote hoeveelheden aanwezig zijn op festival, volledig in lijn met onze visie op de circulaire economie.”

Dit proefproject is dan ook volledig in overeenstemming met de doelstelling van Fost Plus om een recyclageoplossing te bieden voor alle huishoudelijke verpakkingen en om de recyclage van verpakkingen die thuis en onderweg worden verbruikt aanzienlijk te verhogen.

Er is echter nog werk aan de winkel. Fost Plus wil met name binnen vijf jaar het aantal ton verpakkingsmateriaal dat buitenshuis wordt ingezameld verdubbelen. Maar Fost Plus kan dit niet alleen. "We rekenen op dezelfde inspanningen die elke Belg al jaren doet in zijn eigen familiale context. Sorteren moet ook buitenshuis een gewoonte worden en minstens zo succesvol zijn als sorteren thuis. Zo werken we samen aan een meer circulaire samenleving", besluit Steven Boussemaere.

“Het project past perfect binnen onze doelstellingen om het buitenshuis sorteren te stimuleren. Daarbinnen hebben we heel veel aandacht voor de specifieke uitdagingen rond afval tijdens festivals en evenementen. Voor de Vlaamse festivals komt daar sinds kort ook nog de recente Vlaamse regelgeving VLAREMA7 bij. Vanaf 2020 zullen wegwerpbekers, blikjes en PET-flessen op festivals enkel gebruikt kunnen worden als ze gerecycleerd worden. Met dit project willen wij dit uittesten.”

Download hier het persbericht.