Opleiding voor ophalers papier-karton

De ophalers van papier-karton beoordelen of het papier-karton correct gesorteerd en aangeboden wordt. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en ze mensen kunnen helpen met hun sorteervragen.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen volgende thema's aan bod:

  • Opfrissing sorteerregels papier-karton
  • Het recyclageproces en de rol van de ophaler
  • Omgaan met klachten van bewoners
  • Ergonomie en veiligheid

De opleiding sluit af met een praktijkvoorbeeld.

Bij u ter plaatse

Module van anderhalf uur bij u ter plaatse, voor groepen van ongeveer 15 personen. 

Voor wie

Medewerkers van ophaalbedrijven voor papier-karton, gemeenten en intercommunales, stagiairs en studenten.

Prijs

Deze opleiding is gratis.