Opleiding voor glasophalers

Glasophalers moeten beoordelen of het glas correct gesorteerd werd en staan vaak ook in voor de netheid van de glasbolsites. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

Inhoud

In de opleiding komen volgende thema's aan bod:

  • Opfrissen van de sorteerregels voor glas
  • Het recyclageproces en de rol van de ophaler
  • Netheid rond de glasbol
  • Omgaan met klachten van bewoners
  • Ergonomie en veiligheid

De opleiding sluit af met een praktijkvoorbeeld.

Opleiding in uw bedrijf

Module van anderhalf uur, voor groepen van ongeveer 15 personen. 

Voor wie

Medewerkers van ophaalbedrijven, gemeenten en intercommunales, stagiairs en studenten.

Prijs

Deze opleiding is gratis.