Uw medewerkers opleiden

Elke schakel in de recyclageketen is cruciaal voor de eindkwaliteit van de ingezamelde materialen. Goed opgeleide medewerkers, met een grondige sorteerkennis en inzicht in het recyclageproces, maken daadwerkelijk een verschil.

Fost Plus leidt daarom jaarlijks honderden medewerkers van gemeenten, intercommunales, milieubedrijven en sorteercentra op. We doen dat bij u ter plaatse of online. En dat bovendien volledig gratis.

Opleiding voor PMD-ophalers

PMD-ophalers beoordelen of de PMD-zakken correct gesorteerd zijn of niet, en kleven waar nodig de rode weigeringstickers. Ze zijn ook vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

> praktische info

 

Opleiding voor PMD-sorteerders

De medewerkers in sorteercentra moeten de laatste stukken afval die niet bij PMD horen verwijderen en de afvalstromen verder uitsorteren. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

> praktische info

 

Opleiding voor glasophalers

Glasophalers moeten beoordelen of het glas correct gesorteerd werd en staan vaak ook in voor de netheid van de glasbolsites. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

> praktische info

 

Opleiding voor ophalers papier-karton

De ophalers van papier-karton beoordelen of het papier-karton correct gesorteerd en aangeboden wordt. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en ze mensen kunnen helpen met hun sorteervragen.

> praktische info

Meer informatie over onze gratis opleidingen?

Contacteer ons via quality.control@fostplus.be