Recyclagepartner worden van Fost Plus

Recyclagepartner worden van Fost Plus kan enkel via officiële offerteaanvragen. Die worden in principe elk jaar in september gepubliceerd. Als uw bedrijf effectieve recyclage aanbiedt – hetzij zelf, hetzij via een vast samenwerkingsverband met een derde partij – kan u hierop inschrijven. 

Bestekken opvragen en offerte indienen

Na publicatie van de offerteaanvragen op deze website en in de kranten De Tijd en l’Echo kan u via een specifiek formulier dat op dat moment beschikbaar is op deze website, schriftelijk de bestekken opvragen.

Alleen bedrijven die via dit formulier een bestek hebben opgevraagd, kunnen deelnemen aan de offerteaanvraag. Op de bestekken staat vermeld tegen wanneer u uw offerte ten laatste bij Fost Plus moet indienen. 

 

Analyse op basis van objectieve criteria

Fost Plus analyseert de offertes en doet in overleg met het Gemengd Comité een aanbeveling over wie de opdracht krijgt toegewezen.

We houden daarbij rekening met objectieve criteria zoals:

  • de verwervingsprijs van het materiaal
  • effectieve recyclagegarantie
  • kwaliteit van de aangeboden diensten
  • financiële en technische draagkracht
  • kennis en ervaring van de kandidaat-recycleurs

Het Gemengd Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van Fost Plus, de overkoepelende organisaties voor de intercommunales (COPIDEC in Wallonië en  Interafval in Vlaanderen), Brussel Net, de betrokken materiaalorganisatie en een waarnemer van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). 

 

Toewijzing opdracht

In november-december wordt officieel kenbaar gemaakt wie de opdracht(en) krijgt toegewezen.

 

Blijft u op de hoogte van nieuwe opdrachten

  • via onze website waar de nieuwe offerteaanvragen tijdig worden aangekondigd
  • via de kranten De Tijd en l'Echo waar de nieuwe offerteaanvragen worden gepubliceerd
  • via e-mail: contacteer ons via recycling@fostplus.be en vermeld in welke materialen u geïnteresseerd bent

 

Raadpleeg hier de volledige lijst met recyclagepartners van Fost Plus 

Meer weten?

Contacteer Erik Nootens via +32 (0) 2 775 03 50 of recycling@fostplus.be