Samenwerken met Fost Plus

Fost Plus en de intercommunales werken samen met gespecialiseerde bedrijven voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. De selectie van die bedrijven verloopt via jaarlijkse selectieprocedures, op basis van objectieve criteria in de offerte die u indient.

Fost Plus organiseert momenteel een opdracht voor de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde en gesorteerde fracties.

Deze offerteaanvraag, verdeeld over meerdere loten, betreft de verwerving en de effectieve recyclage gedurende een periode van minimum 12 maanden van:

  • Glas, selectief ingezameld via glasbollen en recyclageparken.

Meer informatie vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in een van deze offerteaanvragen?

Voor deze opdrachten moet u verplicht gebruik maken van het online offerteportaal van Fost Plus. Indien u zich nog niet eerder geregistreerd heeft, kan u dit doen in 2 eenvoudige stappen:

 

Registreren op het offerteportaal

Wanneer er opdrachten zijn waarvoor u een offerte kunt indienen, verneemt u het op deze pagina. Via ons online offerteportaal kunt u dan uw offerte indienen.

Als u zich nog niet eerder geregistreerd heeft, kan u dit doen in 2 eenvoudige stappen:

Stap 1: online registratie  

Stap 2: nadat u geregistreerd bent, kunt u inloggen op het offerteportaal