Projecten in uw gemeente

Fost Plus helpt u om uw gemeente proper te houden en de selectieve inzameling te verbeteren. We stellen graag onze kennis en expertise ter beschikking, en ondersteunen u bij concrete projecten over alles wat met correct sorteren en inzamelen te maken heeft.

Geweigerde PMD-zakken

Fout gesorteerde PMD-zakken die een weigeringssticker kregen, blijven vaak op straat staan. Fost Plus hielp al verschillende gemeenten en intercommunales om dit probleem aan te pakken. Tot grote tevredenheid van de inwoners.

PMD-residu

U wilt de hoeveelheid restafval in de PMD-zakken doen dalen? Fost Plus helpt u de hoeveelheid restafval in de PMD-zakken te doen dalen, door samen met u inwoners te informeren en te sensibiliseren, met communicatiecampagnes en acties waarbij jobstudenten of stewards inwoners rechtstreeks aanspreken.

Glasbolsites

Problemen met zwerfvuil rond de glasbollen? Fost Plus werkt samen met u een systematische aanpak uit om uw glasbolsites opnieuw proper te krijgen. We baseren ons daarvoor op beproefde methodes en best practices van andere gemeenten en intercommunales.

Zwerfvuil

Fost Plus staat u bij in de strijd tegen zwerfvuil in uw gemeente. Zo bieden we gratis materiaal voor opruimacties: grijpstokken, fluohesjes, handschoenen, bermborden en zakken. We bieden ook logistieke en financiële steun aan specifieke zwerfvuilprojecten. Alle informatie vindt u op www.mooimakers.be

Evenementen

Houd uw buurtfeesten, festivals, rommelmarkten en andere lokale evenementen proper dankzij de sorteereilanden en het ondersteunende communicatiemateriaal van Fost Plus. Al het materiaal wordt via uw intercommunale ter beschikking gesteld. Fost Plus helpt u ook om specifieke sensibiliseringsacties op te zetten rond evenementen.

Beter en efficiënter inzamelen

Wat is de ideale frequentie voor de inzameling van PMD, glas of papier-karton? Hoe beperkt u de hinder voor inwoners en de impact van de ophaling op de mobiliteit in uw gemeente? Hoe kunt u de CO2-uitstoot en de kost van de inzameling nog verder reduceren? Fost Plus helpt u op weg om de inzameling in uw gemeente beter en efficiënter te laten verlopen.

Meer informatie?

Contacteer ons via info@fostplus.be