Opleiding voor PMD-ophalers

PMD-ophalers beoordelen of de PMD-zakken correct gesorteerd zijn of niet, en kleven waar nodig de rode weigeringstickers. Ze zijn ook vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende thema's aan bod:

  • Opfrissen van de sorteerregels: hoe en waarom?
  • Rol van de ophaler in de recyclageketen
  • Visuele controle van de PMD-zakken
  • Kleven van de weigeringsstickers
  • Omgaan met klachten van bewoners
  • Ergonomie en veiligheid

De opleiding sluit af met een praktijkvoorbeeld.

Bij u ter plaatse of online

  • Module van anderhalf uur bij u ter plaatse, voor groepen van ongeveer 15 personen. 
  • Online module van ongeveer 20 minuten.

Voor wie

Medewerkers van ophaalbedrijven, intercommunales en gemeenten, stagiairs en studenten.

Prijs

Deze opleiding is gratis.