Kerncijfers en jaarverslag

De inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval via het Fost Plus-systeem: alle cijfers op een rijtje.

Kerncijfers

De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België:

  • 11.000.000 Belgen in 589 gemeenten hebben toegang tot de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval.
  • Bijna 5.000 bedrijven zijn aangesloten bij Fost Plus. Ze gaven in 2018 780.000 ton huishoudelijke verpakkingen aan.
  • Fost Plus recycleerde in 2018 724.000 ton verpakking, goed voor 92,8% van de totale hoeveelheid die op de markt kwam.
  • Per inwoner zamelen we jaarlijks ongeveer 29 kg glas, 15 kg PMD en 54 kg papier-karton in.
  • Het budget van Fost Plus bedroeg in 2018 190 miljoen euro. De inkomsten komen uit de bijdragen van de leden enerzijds en de verkoop van de selectief ingezamelde materialen anderzijds.

Cijfers en grafieken 2018

Hoeveel verpakkingen worden ingezameld en gerecycleerd?

Inzameling en recyclage 2018

Fost Plus recycleerde in 2018 bijna 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen, goed voor een recyclagepercentage van 92,8%. Beide cijfers zijn gestegen in vergelijking met 2017. We recycleren nagenoeg al het glas, papier-karton en metaal dat door onze leden aangegeven wordt. In bepaalde gevallen ligt het recyclagepercentage zelfs boven 100%, onder meer omdat niet alle bedrijven die verpakte producten op de markt brengen aangesloten zijn bij Fost Plus. Bovendien kopen particulieren ook heel wat producten in het buitenland. Voor plastic verpakkingen bedraagt het recyclagepercentage ongeveer 42%. Dit percentage zal de komende jaren sterk stijgen dankzij de uitgebreide PMD-inzameling.

+

Hoe evolueert de hoeveelheid verpakking die op de markt komt?

Evolutie hoeveelheid verpakking en Bruto Binnenlands Product

De hoeveelheid verpakking die op de markt komt is licht gedaald tegenover 2017. De cijfers zijn gebaseerd op de aangiftes van onze leden. De evolutie bevestigt de trend die we de voorbije jaren al zagen: waar het Bruto Binnenlands Product verder blijft stijgen, blijft de hoeveelheid verpakking zo goed als stabiel.

Hoeveel verpakking zamelt Fost Plus in per inwoner?

Inzamelresultaten per inwoner

In 2018 zamelden we per inwoner bijna 98 kilogram PMD, papier-karton en glas in. De cijfers bevatten zowel de materialen die huis-aan-huis werden ingezameld als op het containerpark. De materialen omvatten niet alleen verpakkingen: bij het ingezamelde papier-karton zitten bijvoorbeeld ook kranten, tijdschriften en drukwerk. De totale ingezamelde hoeveelheden zijn lichtjes gedaald in vergelijking met 2017. De afgelopen jaren zagen we vooral de hoeveelheden papier-karton dalen, onder meer door de dalende verkoop van kranten en tijdschriften. Ook glas daalde lichtjes. De ingezamelde hoeveelheden PMD blijven verder stijgen.

Welke verpakkingen komen het meest voor?

Tonnage per productgroep 2018

Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen het leeuwendeel van de verpakkingen die in ons land op de markt komen, met 74 % van het totaalgewicht. Verpakkingen voor onderhouds- en hygiëneproducten volgen op een respectabele afstand. Serviceverpakkingen zijn verpakkingen die worden aangebracht op het moment van de verkoop, zoals pizzadozen, broodzakken of vleesverpakkingen. Alle cijfers zijn gebaseerd op de verpakkingsaangiftes van onze leden.

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd?

Geografische locatie recyclage 2018

Fost Plus streeft bewust naar een recyclage dicht bij huis. Dat beperkt de milieu-impact van transport en logistiek. Concreet wordt meer dan 99% van de materialen die we inzamelen in België en onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland gerecycleerd. De rest wordt grotendeels binnen Europa verwerkt. Slechts een heel kleine fractie (minder dan 100 ton) wordt buiten Europa verwerkt.

Wat zijn de kosten voor inzameling en recyclage per inwoner?

Kost per inwoner

De inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen kost iets meer dan 9 euro per inwoner. Dat bedrag is lichtjes gestegen in vergelijking met 2017. De kost wordt bepaald door de kosten voor de inzameling en de sortering enerzijds, en de inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde materialen anderzijds.

Welke materialen worden het meest gebruikt?

Materialen in tonnage en bijdrage

Glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd. Ze zijn samen goed voor meer dan de helft van het totale gewicht van de verpakkingen die op de markt komen. De grootste bijdrage in euro wordt echter geleverd door de categorie ‘andere valoriseerbaar’, waaronder de plastic verpakkingen in andere materialen dan PET of HDPE. Het Groene Punt-tarief ligt voor deze materialen immers een stuk hoger.

 

 Jaarverslag 2018