Organisatie

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. We recycleren jaarlijks bijna 90% van alle verpakkingen die op de markt komen.

 

Fost Plus heeft drie kerntaken

  • Sensibilisering. Efficiënt recycleren begint bij goed sorteren. Via communicatiecampagnes en -acties stimuleert Fost Plus alle Belgen om hun verpakkingen zo goed mogelijk te sorteren, onder meer door informatie te verspreiden over de correcte sorteerregels. Fost Plus helpt bedrijven ook om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.
  • Coördinatie. Bij de inzameling en recyclage van verpakkingen zijn heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, afvalintercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, enzovoort. Fost Plus zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan samenwerken en dat alle ingezamelde materialen nauwkeurig geregistreerd worden.
  • Financiering. Alle bedrijven die verpakte huishoudelijke producten op de markt brengen, sluiten aan bij Fost Plus en betalen jaarlijks een bijdrage aan Fost Plus op basis van het aantal en het type verpakkingen. Fost Plus gebruikt die bijdrage om de verpakkingen na gebruik in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Naast de bijdragen van bedrijven haalt Fost Plus ook inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde materialen.

 

Fost Plus focust op huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van verpakkingen voor huishoudelijke producten. Concreet financiert en coördineert Fost Plus de volgende inzamelingen:

  • De huis-aan-huisinzameling van PMD via de blauwe zak.
  • De inzameling van glas via de glasbollen of huis-aan-huis.
  • De huis-aan-huisinzameling van papier-karton.

Daarnaast financiert Fost Plus ook de inzameling van deze en andere verpakkingen op recyclageparken. Dan gaat het bijvoorbeeld over harde kunststoffen, plastic folie en Klein Gevaarlijk Afval (KGA). De inzameling en recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen gebeurt door onze zusterorganisatie VAL-I-PAC. Meer informatie op www.valipac.be

Meer weten?

Lees alles over Onze geschiedenis
Lees alles over Ons team
Lees alles over Onze internationale activiteiten