De Nieuwe Blauwe Zak, een game changer

De Nieuwe Blauwe Zak, een game changer

De gefaseerde invoering van de Nieuwe Blauwe Zak is een game changer voor de volledige recyclage-industrie. Het sorteercentrum Indaver in Willebroek getuigt over haar technische aanpassingen, innovaties, investeringen en extra werkgelegenheid.

De inzameling van extra plastic verpakkingen heeft een onmiskenbare impact op de hele recyclageketen. De bestaande sorteerinfrastructuur, zowel qua processen en machinepark, maar zeker ook qua capaciteit om de extra tonnages kwaliteitsvol te verwerken moet grondig worden aangepast.

De kracht van vernieuwing en innovatie leidt niet alleen tot extra werkgelegenhied in de Belgische circulaire economie maar tot een boost in de volledige recyclagesector.

Dankzij de inspanningen van de burgers, de sorteercentra, de intercommunales, de recycleurs, de overheid en het bedrijfsleven zal tegen het einde van 2020 heel België al haar plastic verpakkingsafval kunnen sorteren zodat het gerecycleerd wordt.

De Nieuwe Blauwe zak wordt geleidelijk aan in heel België ingevoerd. Dit is trouwens nu al het geval in 15 gemeenten in Oost-Vlaanderen. In juni volgen nog eens 59 gemeenten in Vlaanderen en vervolgens in Wallonië. Dit ritme gaat gestaag verder in 2020.

Circularity, the only way forward.