Brussels Airport, haar partners en Fost Plus tekenen Afvalcharter

Brussels Airport, haar partners en Fost Plus tekenen Afvalcharter

Alle partijen verbinden zich ertoe het recyclingpercentage van al het afval op de luchthaven tegen 2023 te verdubbelen. Daarvoor slaan ze de handen in elkaar om meer afval te voorkomen, beter te sorteren en meer te recycleren. 

De verschillende luchthavenpartners hebben daartoe een Afvalcharter van Brussels Airport ondertekend waarin zij de expliciete keuze voor een circulaire economie maken en zich engageren om het afval op de luchthaven te verminderen. Tegen 2023 willen alle partners minstens 50% van al het afval op de luchthaven recycleren, inclusief het afval afkomstig van passagiers. Dat is het dubbele van het huidige recyclagepercentage.

Met 24.000 werknemers en dagelijks 70.000 passagiers over de vloer zamelt de luchthaven elke dag ongeveer 15 vrachtwagens afval in: plastieken drankflesjes, etensresten, oud papier etc. Niet al dat afval komt in de juiste vuilbak terecht waardoor het afval niet kan gerecycleerd worden. De vele buitenlandse reizigers zijn vaak weinig vertrouwd met het Belgische sorteersysteem. De Belgische passagiers zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheden om buitenshuis te sorteren.

Op 25 juni schaarden Brussels Airport Company, Fost Plus, AB Inbev, Air Cargo Belgium, ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki, Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS, LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium en Ziegler zich achter de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport:

Afvalcharter Brussels Airport

De doelstellingen van het charter zijn om de principes van de circulaire economie maximaal toe te passen. Daarbij moet een bewuste keuze gemaakt worden voor herbruikbare en recycleerbare producten of materialen, en al het afval moet correct gesorteerd, hergebruikt en gerecycleerd worden.

Alle ondertekenende luchthavenpartners engageren zich ook om de eigen werknemers en de passagiers te sensibiliseren om afval correct te sorteren. De ultieme doelstelling in het afvalcharter is om het recyclagepercentage van het afval op de luchthaven te verhogen tot minstens 50% tegen 2023.

Fost Plus zal in samenwerking met Brussels Airport Company bij elke luchthavenpartner die het charter heeft getekend een audit houden om een stand van zaken op te stellen met betrekking tot de huidige organisatie van de afvalsortering. Elke onderneming krijgt vervolgens een actieplan op maat waarmee het de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport kan behalen.