Inloggen voor uw online aangifte

Welkom op de log-in pagina voor uw online aangifte. Kies hieronder de applicatie die u wilt gebruiken: FostPack voor de aangifte van huishoudelijke verpakkingen bij Fost Plus, of ePack voor de gecombineerde aangifte van huishoudelijke verpakkingen (Fost Plus) en bedrijfsmatige verpakkingen (VAL-I-PAC).

Inloggen op FostPack

Aangifte bij Fost Plus (enkel huishoudelijke verpakkingen).

 

aanmelden_met_eid_certificaat.jpg

Paswoord of gebruikersnaam vergeten?
Nog niet geregistreerd?

 

Inloggen op ePack

Gecombineerde aangifte bij Fost Plus (huishoudelijke verpakkingen) en VAL-I-PAC (bedrijfsmatige verpakkingen).

aanmelden_met_eid_certificaat.jpg

Paswoord of gebruikersnaam vergeten? 
Nog niet geregistreerd?

 

Inloggen voor gebruikersbeheer

Gebruikers toevoegen of verwijderen, rechten toekennen en settings aanpassen.

aanmelden_met_eid_certificaat.jpg

Paswoord of gebruikersnaam vergeten?
Nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of paswoord vergeten. Wat moet ik doen?

Paswoord vergeten

In het aanmeldscherm kunt u onderaan klikken op ‘paswoord vergeten’. 
Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u uw nieuwe voorlopige paswoord per e-mail.

Gebruikersnaam vergeten

Hiervoor klikt u in het aanmeldscherm eerst op ‘paswoord vergeten’. U hebt dan de mogelijkheid om verder te klikken op ‘gebruikersnaam vergeten’. Vul alle gevraagde gegevens in. U ontvangt uw gebruikersnaam per e-mail.

Ik moet mijn paswoord wijzigen. Aan welke voorwaarden dient het nieuwe paswoord te voldoen?

Omwille van veiligheidsredenen dient het paswoord om de 6 maand gewijzigd te worden. Gelieve uw paswoord te wijzigen rekening houdend met de volgende voorwaarden:

  • De lengte van uw paswoord moet minstens 10 karakters lang zijn.
  • Het paswoord moet verschillend zijn van de 2 vorige paswoorden.

TIPS:

  • Wij raden u aan geen evidente paswoorden te gebruiken zoals uw voornaam, naam of gebruikersnaam. Een sterk paswoord kan gecreëerd worden als u bijv. 2 willekeurige woorden combineert, gebruik maakt van letters en cijfers, hoofdletters en kleine letters combineert,...
  • Om nog veiliger in te loggen, raden wij u aan om via elektronische identiteitskaart (eID) of certificaat aan te melden.

Kies ik voor FostPack of voor ePack?

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk. Gezamenlijke leden die geen detailaangifte indienen, dienen de Fost Plus aangifte in te dienen via FostPack. Neem contact op met VAL-I-PAC voor de aangifte die u bij hen moet indienen.

Wat houdt een registratie als Verantwoordelijke in?

Eén persoon kan zich registreren als Verantwoordelijke. Zodra de Verantwoordelijke gevalideerd is door Fost Plus, draagt hij/zij onder andere onderstaande verantwoordelijkheden

  • de Verantwoordelijke kan gebruikers aanmaken en beheren. Hij/Zij bepaalt eveneens tot welke contracten (=lidnummers,…) de gebruikers toegang mogen hebben en met welke rechten
  • de Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het wijzigingen van de gegevens van de gebruikers indien de situatie in de onderneming hiertoe aanleiding geeft. 
  • de Verantwoordelijke staat in voor het blokkeren van een gebruiker indien deze geen toegang meer mag hebben tot bepaalde data als gevolg van wijzigingen binnen de onderneming.
  •  ...

Fost Plus raadt u aan de 'Criteria specifiek voor het gebruik van de online aangifte' goed door te nemen zodat u alle informatie hebt over de verantwoordelijkheden van de geregistreerde persoon.

Hoe meld ik de eerste keer aan met eID of certificaat?

Standaard is aanmelden met gebruikersnaam en paswoord opgegeven.

Indien gewenst, kan de Verantwoordelijke dit veiligheidsniveau verhogen tot aanmelden met eID of met een certificaat.

De werkwijze verschilt naar gelang u voor 1 onderneming met eID of certificaat wenst aan te melden of voor meerdere ondernemingen:

 

eID/certificaat voor 1 onderneming (gekenmerkt met 1 ondernemingsnummer/BTW-nummer)

De Verantwoordelijke dient eerst in het 'Gebruikersbeheer' het veiligheidsniveau te wijzigen.

Na de aanpassing in het 'Gebruikersbeheer' dient u de eerste maal dat u aanmeldt met eID of certificaat uw gegevens aan uw account te koppelen. Hiervoor klikt u op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

Als de koppeling gebeurd is, kunt u eenvoudig aanmelden met uw eID/certificaat i.p.v. met gebruikersnaam en paswoord.

 

eID/certificaat voor meerdere ondernemingen (met verschillende ondernemingsnummers/BTW-nummers)

Wenst u gebruik te maken van uw eID/certificaat voor meerdere ondernemingen, dan dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. Koppel eerst uw eID/ certificaat aan uw account. Deze mogelijkheid wordt u aangeboden als u klikt op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

2. Geef de gegevens van de verschillende ondernemingen, waarvoor u de extra beveiliging wenst, door aan Fost Plus per e-mail op business.administration@fostplus.be.

Belangrijk: Dit beveiligingsniveau is een extra beveiliging. U zal bij aanmelden eerst uw eID/certificaat moeten opgeven om nadien via gebruikersnaam en paswoord in te loggen voor één van de ondernemingen waarvoor u de applicatie wenst te gebruiken.

 

Opgelet: Bij een nieuwe identiteitskaart of nieuw certificaat dienen uw gegevens opnieuw gekoppeld te worden aan uw account door te klikken op ‘Eerste aanmelding met eID/certificaat’.

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten?

Mandaten en gewichten voor Serviceverpakkingen kunnen opgeladen worden via Excel of XML

In de schermen ‘Serviceverpakkingen mandaatgevers’ en ‘Serviceverpakkingen mandaatnemers’, zowel in het menu als tijdens de aangifte, kunt u de bedrijven, die mandaten voor serviceverpakkingen aanvaard of verleend hebben, opladen via Excel of XML.

Binnen de aangifte kunt u eveneens de gewichten opladen voor de reeds aangemaakte mandaten.

De handleiding en een voorbeeld vindt u in de applicatie na het klikken op de knoppen ‘Import mandaten’ of ‘Import gewichten voor mandaten’

In het menu 'beheer verpakkingsfiches' krijgt u nu in eerste instantie enkel de geldige verpakkingsfiches te zien

In het ‘beheer verpakkingsfiches’, buiten de aangifte, is er per default een zoekresultaat van ‘geldige verpakkingsfiches’ geactiveerd voor het huidige jaar. Indien u alle verpakkingsfiches wenst te zien, inclusief de afgesloten fiches, klikt u boven de tabel op ‘Toon alle fiches’.  

De productfamilie in een nieuwe verpakkingsfiche aanpassen

U kunt de productfamilie van een verpakkingsfiche wijzigen zolang u de fiche niet gekoppeld hebt aan een bevestigde aangifte.

Enkele rapporten tonen nu ook de tarieven voor het huidige jaar + 1 (van zodra de tarieven beschikbaar zijn)

Van zodra de nieuwe tarieven van huidig jaar +1 beschikbaar zijn, kunt u deze per verpakkingsfiche raadplegen in de onderstaande rapporten:

  • Via het menu ‘Rapporten’ -  ‘Detailaangifte: overzicht per fiche met aantal en bijdrage’
  • In het menu ‘Beheer verpakkingsfiches’ - ‘Overzicht details verpakkingsfiches (op selectie of na zoekopdracht)’
Herbruikbare verpakkingen

U kunt de gewichten van herbruikbare verpakkingen enkel nog koppelen aan productfamilies waarvan de verpakkingen wel degelijk herbruikbaar zijn (B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70). Dat verkleint de kans op fouten.

 

Vragen?

Bent u uw paswoord vergeten? Hebt u problemen bij het registreren of weet u niet hoe u nieuwe gebruikers kan aanmaken in het systeem?

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de online aangifte.