Hulp bij uw aangifte

Paswoord vergeten? Problemen bij het registreren? Nieuwe gebruikers aanmaken in het systeem? Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de online aangifte.

Aanmelden

Hoe kan ik aanmelden?

Na de registratie of na het aanmaken van een nieuwe gebruiker, zal de persoon 2 verschillende e-mails ontvangen met de gebruikersnaam en het voorlopige paswoord.

Het paswoord dient u bij de eerste aanmelding te wijzigen. Gelieve uw paswoord te wijzigen rekening houdend met de volgende voorwaarden:

 • De lengte van uw paswoord moet minstens 10 karakters lang zijn.
 • Het paswoord moet verschillend zijn van de 2 vorige paswoorden.

TIPS:

 • Wij raden u aan geen evidente paswoorden te gebruiken zoals uw voornaam, naam of gebruikersnaam. Een sterk paswoord kan gecreëerd worden als u bijv. 2 willekeurige woorden combineert, gebruik maakt van letters en cijfers, hoofdletters en kleine letters combineert,...
 • Om nog veiliger in te loggen, raden wij u aan om via elektronische identiteitskaart (eID) of certificaat aan te melden.

 

Nota: Aanmelden met gebruikersnaam en paswoord is standaard ingesteld. De Verantwoordelijke kan het veiligheidsniveau verhogen door aan te geven dat de gebruiker dient aan te melden met eID of een certificaat.

 

In welke applicatie moet ik mij aanmelden?

Het type aangifte dat u indient, kan u al helpen bij de keuze van de applicatie:

 • FostPack: In FostPack kunt u elk type aangifte doen voor Fost Plus (omzetaangifte, forfaitaire aangifte, …) 
 • ePack: Is enkel mogelijk voor gezamenlijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC die een detailaangifte obv verpakkingsfiches indienen.
 • Gezamenlijke leden die geen detailaangifte indienen, dienen de Fost Plus aangifte in te dienen via FostPack. Neem contact op met VAL-I-PAC voor de aangifte die u bij hen moet indienen.

De geregistreerde Verantwoordelijke van uw onderneming kan in het ‘Gebruikersbeheer’ steeds nagaan of u zich dient aan te melden in FostPack of in ePack.

De te gebruiken applicatie kunt u ook terugvinden in de e-mail met meer informatie over de in te vullen aangifte.

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of paswoord vergeten. Wat moet ik doen?

Paswoord vergeten

In het aanmeldscherm kunt u onderaan klikken op ‘paswoord vergeten’. 
Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u uw nieuwe voorlopige paswoord per e-mail.

Gebruikersnaam vergeten

Hiervoor klikt u in het aanmeldscherm eerst op ‘paswoord vergeten’. U hebt dan de mogelijkheid om verder te klikken op ‘gebruikersnaam vergeten’. Vul alle gevraagde gegevens in. U ontvangt uw gebruikersnaam per e-mail.

Hoe meld ik de eerste keer aan met eID of certificaat?

Standaard is aanmelden met gebruikersnaam en paswoord opgegeven.

Indien gewenst, kan de Verantwoordelijke dit veiligheidsniveau verhogen tot aanmelden met eID of met een certificaat.

De werkwijze verschilt naar gelang u voor 1 onderneming met eID of certificaat wenst aan te melden of voor meerdere ondernemingen:

 

eID/certificaat voor 1 onderneming (gekenmerkt met 1 ondernemingsnummer/BTW-nummer)

De Verantwoordelijke dient eerst in het 'Gebruikersbeheer' het veiligheidsniveau te wijzigen.

Na de aanpassing in het 'Gebruikersbeheer' dient u de eerste maal dat u aanmeldt met eID of certificaat uw gegevens aan uw account te koppelen. Hiervoor klikt u op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

Als de koppeling gebeurd is, kunt u eenvoudig aanmelden met uw eID/certificaat i.p.v. met gebruikersnaam en paswoord.

 

eID/certificaat voor meerdere ondernemingen (met verschillende ondernemingsnummers/BTW-nummers)

Wenst u gebruik te maken van uw eID/certificaat voor meerdere ondernemingen, dan dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. Koppel eerst uw eID/ certificaat aan uw account. Deze mogelijkheid wordt u aangeboden als u klikt op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

2. Geef de gegevens van de verschillende ondernemingen, waarvoor u de extra beveiliging wenst, door aan Fost Plus per e-mail op business.administration@fostplus.be.

Belangrijk: Dit beveiligingsniveau is een extra beveiliging. U zal bij aanmelden eerst uw eID/certificaat moeten opgeven om nadien via gebruikersnaam en paswoord in te loggen voor één van de ondernemingen waarvoor u de applicatie wenst te gebruiken.

 

Opgelet: Bij een nieuwe identiteitskaart of nieuw certificaat dienen uw gegevens opnieuw gekoppeld te worden aan uw account door te klikken op ‘Eerste aanmelding met eID/certificaat’.

Ik moet mijn paswoord wijzigen. Aan welke voorwaarden dient het nieuwe paswoord te voldoen?

Omwille van veiligheidsredenen dient het paswoord om de 6 maand gewijzigd te worden. Gelieve uw paswoord te wijzigen rekening houdend met de volgende voorwaarden:

 • De lengte van uw paswoord moet minstens 10 karakters lang zijn.
 • Het paswoord moet verschillend zijn van de 2 vorige paswoorden.

TIPS:

 • Wij raden u aan geen evidente paswoorden te gebruiken zoals uw voornaam, naam of gebruikersnaam. Een sterk paswoord kan gecreëerd worden als u bijv. 2 willekeurige woorden combineert, gebruik maakt van letters en cijfers, hoofdletters en kleine letters combineert,...
 • Om nog veiliger in te loggen, raden wij u aan om via elektronische identiteitskaart (eID) of certificaat aan te melden.

Registreren

Waarom registreren voor de online aangifte?

De aangifte online indienen biedt verschillende voordelen:

 • Alle aangiftetypes die voor uw bedrijf mogelijk zijn, zijn beschikbaar.
 • Voor elk aangiftetype kunt u meer informatie terugvinden in de infokaart.
 • U wordt stap voor stap begeleid via de aangifteflow. Op die manier vermijdt u fouten in uw aangifte.
 • De bijdrage van uw aangifte wordt meteen berekend.
 • Er zijn verschillende rapporten beschikbaar in excel en/of pdf.
 • Bovendien hebt u meer tijd om uw aangifte in te dienen. U hebt namelijk tijd tot 28 februari. Een aangifte op papier dient u in te dienen voor 31 januari.

Hoeveel personen kunnen zich registreren?

Per onderneming, bepaald door het ondernemingsnummer of BTW-nummer, kan 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke.

Deze Verantwoordelijke kan wel andere gebruikers aanmaken en beheren via de applicatie 'Gebruikersbeheer'.

Wat houdt een registratie als Verantwoordelijke in?

Eén persoon kan zich registreren als Verantwoordelijke. Zodra de Verantwoordelijke gevalideerd is door Fost Plus, draagt hij/zij onder andere onderstaande verantwoordelijkheden

 • de Verantwoordelijke kan gebruikers aanmaken en beheren. Hij/Zij bepaalt eveneens tot welke contracten (=lidnummers,…) de gebruikers toegang mogen hebben en met welke rechten
 • de Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het wijzigingen van de gegevens van de gebruikers indien de situatie in de onderneming hiertoe aanleiding geeft. 
 • de Verantwoordelijke staat in voor het blokkeren van een gebruiker indien deze geen toegang meer mag hebben tot bepaalde data als gevolg van wijzigingen binnen de onderneming.
 •  ...

Fost Plus raadt u aan de 'Criteria specifiek voor het gebruik van de online aangifte' goed door te nemen zodat u alle informatie hebt over de verantwoordelijkheden van de geregistreerde persoon.

Kies ik voor FostPack of voor ePack?

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk. Gezamenlijke leden die geen detailaangifte indienen, dienen de Fost Plus aangifte in te dienen via FostPack. Neem contact op met VAL-I-PAC voor de aangifte die u bij hen moet indienen.

Kan ik later nog van applicatie veranderen?

Eenmaal u de keuze voor een applicatie gemaakt heeft, is deze definitief. Het is niet mogelijk om over te gaan naar de andere applicatie.

Kan ik nog een aangifte op papier indienen?

Indien u de aangifte op papier wenst te doen, dient u rekening te houden met de volgende elementen:

 1. Een aangifte op papier dient in het bezit te zijn van Fost Plus vóór 31 januari. Na deze datum verwacht Fost Plus de aangifte online.
 2. Als uw onderneming nog niet geregistreerd is voor FostPack of ePack, kunt u nog een aangifte op papier indienen. U zult later dan echter wel enkel kunnen verder werken in FostPack.
 3. Indien uw onderneming reeds geregistreerd is voor ePack, is een aangifte op papier niet meer mogelijk. Fost Plus kan deze immers niet voor u in ePack verwerken. Bovendien ontbreken dan eveneens de gegevens voor de aangifte bij VAL-I-PAC.

Hoe kan de Verantwoordelijke meerdere personen toegang geven tot de applicatie?

De geregistreerde Verantwoordelijke kan in de applicatie ' Gebruikersbeheer' meerdere gebruikers aanmaken en beheren.

De Verantwoordelijke heeft niet alleen de mogelijkheid om meerdere gebruikers aan te maken en deze elk toegang te geven tot 1 of meerdere contracten, maar eveneens om de rechten per gebruiker te bepalen. Zo kan de Verantwoordelijke bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken die enkel maar fiches kan beheren of een gebruiker die enkel kan consulteren.

De Verantwoordelijke kan eveneens een andere 'Administrator' aanduiden die naast de toegekende toegangen en rechten in de applicaties ook andere gebruikers kan aanmaken.

Meer gedetailleerde informatie over het Gebruikersbeheer vindt u terug in de veelgestelde vragen onder de rubriek 'Gebruikersbeheer'.

Wat indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden?

Indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden, moet de onderneming ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Fost Plus zal u hierna informeren over de stappen die u moet ondernemen.

Tips en informatie FostPack

Hoe een aangifte starten in FostPack?

Een nieuwe aangifte opstellen is eenvoudig.

U klikt in het menu bovenaan op 'Aangiftes'.

U kunt dan het aangiftejaar selecteren en kiezen om een nieuwe aangifte op te maken. U duidt aan welke aangifte u wenst te doen.

U vinkt de bijkomende vraag aan als u eveneens serviceverpakkingen en/of mandaten voor serviceverpakkingen dient aan te geven. U klikt op 'volgende' en doorloopt de verschillende stappen van de aangifte.

Als uw aangifte volledig is, bevestigt u op het einde uw aangifte naar Fost Plus. Als u uw aangifte nog niet onmiddellijk wenst te versturen, kunt u ze eerst bewaren, eventueel aanpassen en dan doorsturen.

Welke aangifte kan ik indienen via FostPack?

Alle aangiftetypes die dat jaar voor uw onderneming mogelijk zijn, zijn beschikbaar in FostPack.

Meer informatie over de aangiftesystemen

Hoe maak ik een correctieaangifte in FostPack?

Een correctie kan aangemaakt worden van zodra uw vorige versie verwerkt is.

Indien u uw aangifte dient aan te passen, klikt u op ‘Maak correctieaangifte’ en u duidt de reden van de correctie aan.

U geeft nadien aan welke aangifte u wenst te doen en u vinkt de bijkomende vraag aan als u eveneens serviceverpakkingen en/of mandaten voor serviceverpakkingen dient aan te geven.

U wijzigt uw aangifte en doorloopt alle stappen. Op het einde bevestigt u uw aangifte.

Opgelet: 
Een correctieaangifte vervangt steeds uw vorige aangifte. Zorg dus dat ze volledig is en stuur niet enkel door wat ontbrak of gecorrigeerd moet worden. Het systeem helpt u hierbij en laat u starten van uw vorige aangifte.

Hoe de verpakkingsfiches en mandaten beheren zonder een aangifte te starten?

U hoeft niet te wachten tot het nieuwe aangiftejaar beschikbaar is om uw verpakkingsfiches of mandaten te beheren. Ook tijdens het jaar kunt u uw verpakkingsfiches of mandaten aanmaken en beheren zonder een aangifte te starten.

U gaat hiervoor rechtstreeks naar ‘Beheer verpakkingsfiches’ of ‘Mandaten’ in het menu (groene balk) bovenaan.

Kan ik gegevens importeren in en exporteren uit FostPack?

 1. In FostPack hebt u bij het aanmaken van een detailaangifte de mogelijkheid om zowel nieuwe verpakkingsfiches als de aantallen te importeren. De handleidingen kunt u alvast hieronder raadplegen.

  Nieuwe verpakkingsfiches kunt u zowel via een xml-file als een xlsx-file importeren. De handleiding, templates en voorbeelden vindt u terug in het menu 'Beheer verpakkingsfiches' of in de aangifteflow in het scherm 'Verpakkingsfiches binnen de huidige aangifte'. Klik onderaan de pagina op de knop 'Fiches importeren' voor alle informatie.

  De aantallen kunt u importeren via een xlsx-bestand. Ook hier vindt u de handleiding, templates en een voorbeeld terug in de aangifteflow door te klikken op de knop 'Aantallen importeren' in het scherm 'Verpakkingsfiches binnen de huidige aangifte'. Via de knop 'Exporteren lijst' krijgt u een correct importbestand waar u enkel nog de aantallen dient toe te voegen. Het formaat xlsx wordt gegenereerd via het pakket Microsoft Office 2007 of latere edities. Werkt u met een oudere versie dan kunt u het Microsoft Office Compatibility Pack downloaden om bestanden te openen, te bewerken en op te slaan in de nieuwe formaten.

 2. Zoals voorheen, kunt u ook een export doen voor het programma Valbase. Deze export kunt u aanmaken vanuit het menu 'Beheer verpakkingsfiches'.

TIP: U kunt de export Voor Valbase uitvoeren op basis van een zoekactie indien u niet alle fiches wenst te exporteren.

Kan ik rapporten opvragen?

In het 'Beheer verpakkingsfiches', in het menu 'Rapporten' en in de aangifteflow zelf, hebt u de mogelijkheid om verschillende rapporten op te vragen.

Er zijn verschillende rapporten beschikbaar per aangiftetype. Naargelang de mogelijkheden zijn deze rapporten beschikbaar in Excel en/of Pdf.

Tips en informatie ePack

Kan ik gegevens importeren in en exporteren uit ePack?

 1. In ePack hebt u de mogelijkheid om zowel nieuwe verpakkingsfiches als aantallen te importeren.
  De nieuwe verpakkingen kunt u alvast hieronder raadplegen.  

  Nieuwe verpakkingsfiches kunt u zowel via een xml-file als een xlsx-file* importeren. De handleiding, templates en voorbeelden vindt u terug in de aangifteflow door te klikken op de knop 'Fiches importeren' in het scherm 'Verpakkingsfiches binnen de huidige aangifte'.
  De aantallen kunt u importeren via een xlsx-bestand*. Ook hier vindt u de handleiding, templates en een voorbeeld terug in de aangifteflow door te klikken op de knop 'Aantallen importeren' in het scherm 'Verpakkingsfiches binnen de huidige aangifte'. Via de knop 'Exporteren lijst' krijgt u een correct importbestand waaraan u enkel nog de aantallen dient toe te voegen. Het formaat xlsx wordt gegenereerd via het pakket Microsoft Office 2007 of latere edities. Werkt u  met een oudere versie dan kunt u het Microsoft Office Compatibility Pack downloaden om bestanden te openen, te bewerken en op te slaan in de nieuwe formaten.

 2. Zoals voorheen, kunt u ook een export doen voor het programma Valbase. Deze export kunt u aanmaken vanuit het menu 'Beheer verpakkingsfiches'.

TIP: U kunt de export voor Valbase uitvoeren op basis van een zoekactie indien u niet alle fiches wenst te exporteren

Hoe kan ik rapporten opvragen in ePack?

In het  menu 'Beheer verpakkingsfiches', in het menu 'Rapporten' en in de aangifteflow zelf, hebt u de mogelijkheid om verschillende rapporten op te vragen.

Er zijn verschillende rapporten beschikbaar per aangiftetype. Naargelang de mogelijkheden zijn deze rapporten beschikbaar in excel en/of pdf.

Hoe een aangifte starten in ePack?

Een nieuwe aangifte opstellen is eenvoudig.

U klikt in het menu bovenaan op 'Aangiftes'. U selecteert het aangiftejaar en kiest om een nieuwe aangifte op te maken.

U vinkt ook de bijkomende vraag aan als u eveneens serviceverpakkingen en of mandaten voor serviceverpakkingen dient aan te geven. U klikt dan op 'volgende' en doorloopt de verschillende stappen.

Als uw aangifte volledig is, bevestigt u op het einde uw aangifte naar Fost Plus en VAL-I-PAC. Als u uw aangifte nog niet onmiddellijk wenst te versturen, kunt u ze eerst bewaren, eventueel aanpassen en later dan doorsturen.

Hoe maak ik een correctieaangifte?

Indien u uw aangifte dient aan te passen, klikt u op ‘Maak correctieaangifte’.

U duidt de reden van de correctie aan en klikt op 'volgende'.

Nadien vinkt u de bijkomende vraag aan als u eveneens serviceverpakkingen en/of mandaten voor serviceverpakkingen dient aan te geven.

U wijzigt uw aangifte en doorloopt alle stappen van de aangifteflow. Op het einde bevestigt u uw aangifte.

Opgelet: 
Een correctieaangifte vervangt steeds uw vorige aangifte. Zorg dus dat ze volledig is en stuur niet enkel door wat ontbrak of gecorrigeerd moet worden. Het systeem helpt u hierbij en laat u starten van uw vorige aangifte.

Hoe de verpakkingsfiches en mandaten beheren in ePack zonder een aangifte te starten?

U hoeft niet te wachten tot het nieuwe aangiftejaar beschikbaar is om uw verpakkingsfiches of mandaten te beheren. Ook tijdens het jaar kunt u uw verpakkingsfiches of mandaten aanmaken en beheren zonder een aangifte te starten.

U gaat hiervoor rechtstreeks naar ‘Beheer verpakkingsfiches’ of ‘Mandaten’ in het menu (groene balk) bovenaan.

Nieuw in FostPack en ePack

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten?

Mandaten en gewichten voor Serviceverpakkingen kunnen opgeladen worden via Excel of XML

In de schermen ‘Serviceverpakkingen mandaatgevers’ en ‘Serviceverpakkingen mandaatnemers’, zowel in het menu als tijdens de aangifte, kunt u de bedrijven, die mandaten voor serviceverpakkingen aanvaard of verleend hebben, opladen via Excel of XML.

Binnen de aangifte kunt u eveneens de gewichten opladen voor de reeds aangemaakte mandaten.

De handleiding en een voorbeeld vindt u in de applicatie na het klikken op de knoppen ‘Import mandaten’ of ‘Import gewichten voor mandaten’

In het menu 'beheer verpakkingsfiches' krijgt u nu in eerste instantie enkel de geldige verpakkingsfiches te zien

In het ‘beheer verpakkingsfiches’, buiten de aangifte, is er per default een zoekresultaat van ‘geldige verpakkingsfiches’ geactiveerd voor het huidige jaar. Indien u alle verpakkingsfiches wenst te zien, inclusief de afgesloten fiches, klikt u boven de tabel op ‘Toon alle fiches’.  

De productfamilie in een nieuwe verpakkingsfiche aanpassen

U kunt de productfamilie van een verpakkingsfiche wijzigen zolang u de fiche niet gekoppeld hebt aan een bevestigde aangifte.

Enkele rapporten tonen nu ook de tarieven voor het huidige jaar + 1 (van zodra de tarieven beschikbaar zijn)

Van zodra de nieuwe tarieven van huidig jaar +1 beschikbaar zijn, kunt u deze per verpakkingsfiche raadplegen in de onderstaande rapporten:

 • Via het menu ‘Rapporten’ -  ‘Detailaangifte: overzicht per fiche met aantal en bijdrage’
 • In het menu ‘Beheer verpakkingsfiches’ - ‘Overzicht details verpakkingsfiches (op selectie of na zoekopdracht)’
Herbruikbare verpakkingen

U kunt de gewichten van herbruikbare verpakkingen enkel nog koppelen aan productfamilies waarvan de verpakkingen wel degelijk herbruikbaar zijn (B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70). Dat verkleint de kans op fouten.

 

Welke functionaliteiten werden vroeger al toegevoegd?

Meerdere fiches tegelijk afsluiten via import is nu mogelijk

Het is nu mogelijk om meerdere fiches tegelijk af te sluiten o.b.v een Excel bestand. De makkelijkste manier om dat te doen is door eerst vanuit de applicatie een export te maken. Hierin dient u enkel het jaartal in te vullen bij de verpakkingsfiches die u wenst af te sluiten. Dat kunt u doen door in het menu ‘Beheer verpakkingsfiches’ te klikken op ‘Afsluiten fiches via import’. Hier kan u de handleiding downloaden en een export maken van de verpakkingsfiches.

Nieuw rapport in ‘Beheer verpakkingsfiches’

Een nieuw rapport, met alle details van de fiches, is beschikbaar in het menu ‘Beheer verpakkingsfiches’. Het rapport 'Overzicht details verpakkingsfiches' kan opgevraagd worden op een selectie van fiches (per pagina) of na een zoekopdracht.

Meer zoekfuncties op fiches via ‘uitgebreid zoeken’

Bij het ‘uitgebreid zoeken’ op fiches werden extra zoekcriteria toegevoegd:

 • Datum van creatie
 • Gebruiker die de verpakkingsfiche gecreëerd heeft (gebruikersnaam moet hiervoor ingegeven worden)
 • Datum van laatste aanpassing
 • Gebruiker die de verpakkingsfiche aangepast heeft (gebruikersnaam moet hiervoor ingegeven worden)
 • Aantal hoofdzakelijke verpakkingselementen
 • Prijs/fiche
 • Aantallen (enkel in de zoekfunctie binnen een aangifte)
 • Totale bijdrage van de fiche ( enkel in de zoekfunctie binnen een aangifte)
Datum ‘geldig tot’ in een fiche kan verwijderd worden

In het detail van de verpakkingsfiche kan de datum ‘geldig tot’ verwijderd worden zolang de fiche met die datum ‘geldig tot’ niet in een bevestigde aangifte zit.
Zodra de fiche met die einddatum in een bevestigde aangifte zit, kan de datum niet meer verwijderd worden. 

Paginakeuze en sortering blijven behouden in het overzicht van fiches

De sortering en de paginakeuze in het overzicht van de fiches blijven behouden na een actie op het scherm.

Bijkomende informatie in het scherm ‘Overzicht verpakkingsfiches’
 • Onderaan rechts kunt u navigeren tussen de verschillende pagina’s met fiches. De eerste en de laatste pagina worden steeds getoond;
 • Onderaan links ziet u het totaal aantal lijnen;
 • Na een zoekopdracht is eveneens de totale bijdrage en het aantal eenheden van het zoekresultaat zichtbaar.
Bijkomende informatie in het scherm van mandaten
 • Onderaan rechts kunt u navigeren tussen de verschillende pagina’s met mandaten. De eerste en de laatste pagina worden steeds getoond;
 • Onderaan links ziet u het totaal aantal lijnen.
Correctie mandaten serviceverpakkingen

Bij onterecht opgegeven mandaten voor serviceverpakkingen, kunt u nu in een correctie aangifte de gewichten op 0 zetten. Beide rangen leeg laten kan niet.

Meerdere fiches tegelijk verwijderen is nu mogelijk

Het is nu mogelijk om per pagina meerdere fiches tegelijk (max. 100 fiches) te verwijderen indien ze nog niet in een bevestigde aangifte zitten.

De functionaliteit van het rode kruis (verwijderen van 1 fiche) blijft eveneens bestaan. 

Sessie vervalt minder snel

De sessie vervalt nu na 30 minuten inactiviteit i.p.v. na 10 minuten.

Het potlood icoontje wordt nu als eerste icoontje getoond

Het icoontje om te editeren wordt nu als eerste icoontje getoond. Het is ook een duidelijker icoontje geworden.

Gebruikersbeheer

Waarom is er een applicatie 'Gebruikersbeheer'?

Per onderneming kan slechts 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke. Het is echter mogelijk dat meerdere personen de applicatie dienen te gebruiken.

Daarom kan de Verantwoordelijke in het 'Gebruikersbeer' andere gebruikers aanmaken zodat meerdere personen toegang hebben tot de applicatie.

Welke rechten kan de Verantwoordelijke geven aan gebruikers?

De Verantwoordelijke bepaalt voor elke aangemaakte gebruiker tot welke contracten deze toegang heeft en met welke rechten.

De rechten die toegewezen kunnen worden zijn:

 • Administrator: deze gebruiker heeft alle rechten in de aangifteapplicatie.

Indien u een gebruiker Administrator rechten wenst te geven, vinkt u enkel deze rol aan. De andere rollen mogen niet aangevinkt worden. 

Wenst u dat deze gebruiker ook andere gebruikers kan aanmaken? Na de creatie van de user, past u deze aan en vinkt u eveneens op het eerste tabblad 'Administrator' aan.

 • Consult All: deze gebruiker kan enkel alle gegevens consulteren, maar niets aanpassen.
 • Edit Address: deze persoon kan enkel de adresgegevens zien en beheren.(Enkel mogelijk in FostPack)
 • Edit All with Confirmation: deze gebruiker kan de volledige aangifte opstellen en bevestigen. Deze gebruiker heeft echter geen administrator rechten.
 • Edit All without Confirmation: deze gebruiker kan enkel de volledige aangifte opmaken, maar kan de aangifte niet doorsturen.
 • Edit Products: deze gebruiker kan enkel de fiches beheren en heeft geen toegang tot andere gegevens.

 

 

Hoe het veiligheidsniveau voor aanmelden verhogen?

Standaard is aanmelden met gebruikersnaam en paswoord opgegeven.

Indien gewenst, kan de Verantwoordelijke dit veiligheidsniveau verhogen tot aanmelden met eID of met een certificaat.

De werkwijze verschilt naar gelang u voor 1 onderneming met eID of certificaat wenst aan te melden of voor meerdere ondernemingen:

 

eID/certificaat voor 1 onderneming (gekenmerkt met 1 ondernemingsnummer/BTW-nummer)

De Verantwoordelijke dient eerst in het 'Gebruikersbeheer' het veiligheidsniveau te wijzigen.

Na de aanpassing in het 'Gebruikersbeheer' dient u de eerste maal dat u aanmeldt met eID of certificaat uw gegevens aan uw account te koppelen. Hiervoor klikt u op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

Als de koppeling gebeurd is, kunt u eenvoudig aanmelden met uw eID/certificaat i.p.v. met gebruikersnaam en paswoord.

 

eID/certificaat voor meerdere ondernemingen (met verschillende ondernemingsnummers/BTW-nummers)

Wenst u gebruik te maken van uw eID/certificaat voor meerdere ondernemingen, dan dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. Koppel eerst uw eID/ certificaat aan uw account. Deze mogelijkheid wordt u aangeboden als u klikt op de knop 'Eerste aanmelding met eID/certificaat'.

2. Geef de gegevens van de verschillende ondernemingen, waarvoor u de extra beveiliging wenst, door aan Fost Plus per e-mail op business.administration@fostplus.be.

Belangrijk: Dit beveiligingsniveau is een extra beveiliging. U zal bij aanmelden eerst uw eID/certificaat moeten opgeven om nadien via gebruikersnaam en paswoord in te loggen voor één van de ondernemingen waarvoor u de applicatie wenst te gebruiken.

 

Opgelet: Bij een nieuwe identiteitskaart of nieuw certificaat dienen uw gegevens opnieuw gekoppeld te worden aan uw account door te klikken op ‘Eerste aanmelding met eID/certificaat’.

Wat indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden?

Indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden, moet de onderneming ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Fost Plus zal u hierna informeren over de te ondernemen stappen.

Hoe een gebruiker inactiveren?

Indien u een gebruiker geen toegang meer wenst te geven, dient u de gebruiker te inactiveren. Open de gebruiker in het 'Gebruikersbeheer' en vink het vakje 'niet actief' aan. Een gebruiker verwijderen is niet mogelijk.

Wat als ik problemen ondervind met het Gebruikersbeheer?

Het Gebruikersbeheer wordt enkel ondersteund door de Microsoft browser, zijnde Internet Explorer. Werkt u met een andere browser, zoals Google Chrome en Firefox, dan kunt u problemen ondervinden met het Gebruikersbeheer.

Via de installatie van plugins door uw IT-dienst, kan er voor gezorgd worden dat u toch gebruik kunt maken van het Gebruikersbeheer. Neem contact op met Fost Plus om meer informatie te ontvangen.

Systeemvereisten

Welke browser moet ik gebruiken?

De applicaties worden enkel ondersteund door de Microsoft browser, zijnde Internet Explorer. Werkt u met een andere browser, zoals Google Chrome en Firefox, dan is het mogelijk dat u problemen ondervindt bij het gebruik van de applicaties.

Wat zijn de minimale systeemvereisten?

De website en de applicaties vereisen Windows 7 of een hogere versie als besturingssysteem.

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de Fost Plus-software?

De aangesloten onderneming en haar Verantwoordelijke verbinden zich ertoe de nodige acties en maatregelen te nemen om steeds tegemoet te komen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

 • Het gebruik van de software die Fost Plus ter beschikking stelt, vereist een operating system en browser die ondersteund en/of gepatched worden door de leverancier. Dit is terug te vinden op de websites van die leveranciers.
 • Browserplugins zoals Java, Silverlight moeten automatisch bijgewerkt worden.
 • Een antivirussoftware moet geïnstalleerd zijn op het apparaat dat gebruikt wordt en deze software moet automatisch worden geüpdatet.
 • Logingegevens (gebruikersnaam, paswoord en certificaat) zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden doorgegeven aan derden. De gebruiker neemt de nodige voorzorgen om zijn paswoord te beschermen tegen diefstal en kopiëren. Bij misbruik of vermoeden van misbruik, meldt de gebruiker dit meteen aan Fost Plus.
 • Het gebruik van de Fost Plus-software op een publieke pc is ten sterkste af te raden omwille van een verhoogd veiligheidsrisico.

Fost Plus behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen of ingrepen te doen om de continuïteit en de goede, veilige werking van haar software te blijven garanderen.

Geen antwoord op uw vraag?

Neem contact op met onze helpdesk op +32 (0) 2 775 03 58 of e-mail naar business.administration@fostplus.be