Soorten aangiftes

Afhankelijk van uw bedrijf, uw sector en het type verpakkingen dat u op de markt brengt, zijn er verschillende aangiftesystemen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende systemen en hun kenmerken. In de online applicatie krijgt u een overzicht van alle aangiftesystemen die voor uw onderneming mogelijk zijn in een bepaald aangiftejaar.

Een overzicht van de verschillende aangiftetypes

Detailaangifte

Wie kan een detailaangifte indienen?

Elk bedrijf dat huishoudelijke verpakkingen op de Belgische markt brengt, kan een detailaangifte indienen bij Fost Plus.

Wat houdt de detailaangifte in?

Bij de detailaangifte wordt uw bijdrage berekend op basis van het aantal verpakkingen dat u op de markt brengt en de exacte samenstelling ervan. De bijdrage is daardoor volledig afgestemd op de verpakkingen die uw bedrijf op de markt brengt.

Hoe dient u de detailaangifte in?

Per type verpakking dat u op de markt brengt, maakt u een verpakkingsfiche op. Daarin vermeldt u informatie over het verpakte product, het gewicht en de gebruikte materialen.

De verpakkingsfiches die u bij uw eerste aangifte hebt opgesteld, kunt u ook voor de volgende aangiftes blijven gebruiken. Enkel voor nieuwe verpakkingen en gewijzigde verpakkingen stelt u een nieuwe fiche op.

Wanneer u dezelfde verpakking voor verschillende producten gebruikt, hoeft u maar één verpakkingsfiche op te maken.

Meer informatie?

Download de infofiche over de detailaangifte

Forfaitaire aangifte

Wie kan een forfaitaire aangifte indienen?

Enkel bedrijven met een omzet lager dan 15 000 000 EUR op de Belgische markt voor huishoudelijke verpakkingen kunnen een forfaitaire aangifte indienen bij Fost Plus.

Wat houdt de forfaitaire aangifte in?

De forfaitaire aangifte is een vereenvoudigd aangiftesysteem. U betaalt per verpakking die u op de markt brengt een vaste, forfaitaire bijdrage. Die bijdrage wordt per productcategorie bepaald en jaarlijks aangepast.

Hoe stelt u de forfaitaire aangifte op?

Concreet geeft u voor ieder verpakt product het aantal consumenteneenheden aan dat u het voorbije jaar op de markt hebt gebracht. De consumenteneenheid is de kleinste eenheid zoals ze door de consument kan worden aangekocht. Meestal komt dit overeen met de eenheid die in de winkelrekken te vinden is. Uitzondering zijn de multipacks, waarbij bijvoorbeeld zes flessen frisdrank of water in een verzamelverpakking verkocht worden. In dit geval geeft u toch zes consumenteneenheden aan.

Meer informatie?

Download de infofiche over de forfaitaire aangifte

Omzetaangifte

Wie kan een omzetaangifte indienen?

Bedrijven die aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, kunnen een omzetaangifte indienen. Een van de voorwaarden is dat u jaarlijks maximaal 100 ton aan verpakkingen op de markt brengt.

Wat houdt de omzetaangifte in?

Bedrijven die een omzetaangifte willen indienen, moeten eerst een aangifte van een ander type ingediend hebben. Uw bijdrage wordt berekend op basis van de cijfers uit deze aangifte en de evolutie van uw jaarlijkse omzetcijfer op de Belgische markt.

Hoe dient u de aangifte in?

U hoeft enkel nog het omzetcijfer van het voorbije jaar in te geven (of van de twee voorbije jaren wanneer het uw eerste omzetaangifte is). Het kan gaan om de totale omzet van uw bedrijf of om de omzet van de producten waarvoor u de aangifte indient. Eens u deze keuze gemaakt hebt, moet u wel elk jaar hetzelfde principe volgen.

Meer informatie?

Download de infofiche over de omzetaangifte

Aangifte voor serviceverpakkingen

Wie kan een aangifte voor serviceverpakkingen indienen?

Alle bedrijven die serviceverpakkingen in hun aangifte opnemen.

Serviceverpakkingen zijn verpakkingen die worden aangebracht in het verkooppunt, meestal op het moment van de aankoop. Typische voorbeelden zijn broodzakken, inpakpapier, pizzadozen, potjes voor vleeswaren, kassazakjes en wegwerpbekers.

Wat houdt de aangifte voor serviceverpakkingen in?

In het vereenvoudigde aangiftesysteem wordt de bijdrage berekend op basis van het totale gewicht per materiaal.

Hoe dient u de aangifte in?

De manier waarop u de aangifte moet indienen, hangt af van uw specifieke situatie. In bepaalde gevallen kunnen bedrijven er ook voor kiezen om een mandaat voor de aangifte te geven of te ontvangen van andere bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in de infofiche.

Meer informatie?

Download de infofiche over de aangifte voor serviceverpakkingen

Aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken

Wie kan een aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken indienen?

Dit aangiftesysteem is mogelijk voor bedrijven die actief zijn in de sector van wijnen en gedistilleerde dranken en is van toepassing op glazen flessen, stenen kruiken, cubitainers, blikjes en omverpakkingen (kisten, dozen, …) die voor wijnen en gedistilleerde dranken gebruikt worden.

Wat houdt de aangifte voor wijnen en gedestilleerde dranken in?

Fost Plus definieerde een aantal standaardreferenties voor de verpakking van wijnen en gedistilleerde dranken, gebaseerd op het gemiddelde gewicht, inclusief etiketten en kurken. De bijdrage wordt berekend op basis van die referentie en het aantal verpakkingen dat u op de markt brengt.

Hoe dient u de aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken in?

Voor elke referentie geeft u het aantal verpakkingen op dat u op de markt hebt gebracht. 

Meer informatie?

Download de infofiche over de aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken (pdf)

Aangifte voor pers en uitgeverij

Wie kan een aangifte voor pers en uitgeverij indienen?

De aangifte voor pers en uitgeverij is mogelijk voor bedrijven die actief zijn in de sector van pers en uitgeverij en is van toepassing op de verpakking rond magazines, publiciteit en ander drukwerk.

Wat houdt de aangifte voor pers en uitgeverij in?

Fost Plus ontwikkelde een aantal standaardreferenties voor verpakkingen in papier-karton (tot 150g) en plastic (tot 16g). Voor elke referentie werd het gemiddelde gewicht berekend voor 100 verpakkingseenheden.

Hoe dient u de aangifte in?

U geeft per referentie het aantal verpakkingen (in honderdtallen) op dat u op de markt hebt gebracht.

Meer informatie?

Download de infofiche over de aangifte voor pers en uitgeverij

U twijfelt welk aangiftesysteem van toepassing is voor uw bedrijf?

Fost Plus helpt u graag verder. Neem contact op met onze helpdesk op + 32 (0)2 775 03 58 of e-mail naar business.administration@fostplus.be